Ir para o Conteúdo

Mural Niten Rio


Rio de Janeiro no Gashuku Yamato Katas

por NItenRio - RJ/Rio de Janeiro - 14-ago-2017


O Rio de Janeiro foi em peso para o Gashuku Yamato Katas.

Retornar para últimas postagens


    topo

    Instituto Niten Rio de Janeiro
    TEL: (021) 98737-5414 / (021) 97646-2211
    riodejaneiro@niten.org.br